Dawid se dankgebed

 Lees Dawid se voorbeeld uit 2 Sam 7 (herhaal in 1 Kronieke 17) en luister vir die drie opskrifte: Dawid se behoefte, God se antwoord en Dawid se danksegging.

 (Nota: Teks afkortings word in Engels gegee sodat e-Sword gebruik kan word as elektroniese hulpbron.)

 Dawid se behoefte:

2Sa_7:1-3 (1Ch_17:1-3)

Dawid kom tot die besef dat sy huis beter is as die huis van God, d.i. ‘n paleis van sederhout teenoor ‘n tent. Dis vir my opvallend dat hy dit gaan deel met ‘n “man van God”. Ek dink Dawid het geweet dat iemand in die bediening (die profeet) sal sekerlik dink dit is ‘n goeie plan om ‘n tempel te bou. Ons doen soms dieselfde deur begeertes en planne met ander gelowiges te deel eerder as om dit met God te deel. Ek weet nie of dit hier Dawid se intensie was nie, maar ek sien dit wel in my eie lewe. Sonder om meer in die gedeelte in te lees as wat daar staan, kom ons leer steeds dat ons ons behoeftes, planne, begeertes, ens. na God moet neem eerder as na mense.

 God se antwoord:

2Sa_7:4-16 (1Ch_17:4-15)

Eerstens moet ons uit roep: Wat ‘n asemrowende belofte! Hierdie gedeelte losstaande van die res van Dawid se lewe laat dit lyk of hy hierdie groot belofte kry net omdat Hy iets goed vir God wil doen. Maar, dit is veel meer as dit. Dawid se hele lewe weerspieël ‘n diepe intieme verhouding met God. Menig maal voordat Hy iets doen vra hy vir God of hy moet doen wat hy dink hy moet doen. Dis opmerkend dat hy nie appaties is in sy gebed nie (“Here wys my wet ek moet doen”), dit is eerder ‘n gebed van aksie (“Here moet ek die Filistyne aanval?”). Hierdie is soos ‘n goeie werknemer of kind wat dink wat hy moet doen en dit dan vir sy bestuurder of pa sy voorstel voorlê vir goedkeuring en raadgewing. Dawid bid herhaaldelik op hierdie manier voor hy aksie neem, lees maar gerus die verhaal van sy lewe in 1 & 2 Samuel sovel as 1 Kronieke. God behaag ‘n hart wat Hom soek in alles wat jy doen.

 Dus, weens Dawid se volgehoue verhouding met God word hy geseën. Deur die gedeelte in konteks te sien leer ons beide dat God se seën oorvloedig is, maar ook dat Sy seën nie goedkoop is nie. Hierdie kort begeerte wat hier uitspreek word is die uiterlike verwesenliking van Dawid se begeerte om God eerste te stel. Om die beste vir God te wil gee. Om God te eer met alles wat hy het. Daarom, gee God aan hom hierdie asemrowende belofte. Hierdie belofte is so reik, so vol van God se goedheid en het soveel fasette dat dit verdien om in diepte bestudeer te word. Ons sal egter ‘n volgende keer daarop fokus (of jy kan dit self gaan ontgun). In hierdie studie gaan ons eerder fokus op Dawid se reaksie op hierdie belofte van God.

 Dawid se danksegging:

2Sa_7:18-29 (1Ch_17:16-27)

Wat ‘n wonderlike reaksie op God se beloftes. Dit is hoe ons behoort te reageer wanneer God ‘n belofte aan ons maak. Prys God se goedheid dat Hy in jou raaksien wat jy is a.g.v. Christus en nie a.g.v. Adam nie. ‘n “Claim it and frame it” gesindheid teenoor God veroorsaak dat Hy beperk word in Sy vervulling van Sy beloftes in ons lewens. Christus die Woord wat lewend geword het leer ons hoe om te bid. Geen ander kan waarlik die Vader nader nie soos wat Hy doen. Christus het aan ons die model gebed gegee waarmee ons ons roete begin tot ‘n dieper vervullende gededslewe. Let wel, hierdie is nie die doelwit nie, maar die begin van ons gebedslewensreis. As model gebed, kom ons kyk dan hoe Dawid se gebed vergelyk met die Onse Vader.

 Eerstens, kom ons kyk net eers weer kortliks na die Onse Vader aan die hand van ‘n aanhaling uit With Christ in the school of prayer geskryf deur Andrew Murry: “There is something here that strikes us at once. While we ordinarily first bring our own needs to God in prayer, and then think of what belongs to God and His interests, the Master reverses the order. First, Thy name, Thy kingdom, Thy will; then, give us, forgive us, lead us, deliver us. The lesson is of more importance than we think. In true worship the Father must be first, must be all. The sooner I learn to forget myself in the desire that HE may be glorified, the richer will the blessing be that prayer will bring to myself. No one ever loses by what he sacrifices for the Father.” Is dit nie so waar dat ons God meestal nader met ons agenda. Ons mag dalk al gegroei het dat ons vir ander bid, maar ons bid steeds eerste ons agenda sonder ware diepe ontsag vir wie Hy is. Die model is, verheelik Hom, bid en doen Sy werk, soek Sy wil en eers dan kom ons eie behoefte om voorsiening, vergifenis, leiding en bevryding. Kortom, God eerste ons laaste.

 Nou terug na ons teks gedeelte. Dawid begin deur homself voor God te verootmoedig. Hy vertoef in God se teenwoordigheid. Wanneer laas het jy net gewag in God se teenwoordigheid? Kom ons sien hoe volg Dawid hierdie model van gebed in reaksie op die belofte van God.

 Verheerlik Sy naam

Vanaf verse 18 tot 21 spreek Dawid sy verbasing uit oor hoe groot dit is dat God bereid is om hom so te seën. Hy praat letterlik soos iemand wat uit die veld geslaan is met iets groots wat vir hom gedoen is. Sy gebed bou op tot ‘n klimaks totdat hy homself nie meer kan inhou nie en uitroep: “Here, U is wonderlik!” (2 Sam 7:22 uit Die Lewende Bybel). Van hieraf begin Dawid uitborrel met die lof en verheerliking van hoe groot en goed God is. Hierdie verheerliking van God duur tot in vers 24.

 Bid en doen sy werk (“Laat U koninkryk kom”) en begeer Sy Wil (Verse 25 tot 29).

Watter beter manier is daar om God se koninkryk te vestig as om dood eenvoudig Sy beloftes te bid. Hy het reeds verklaar wat Hy wil doen as ook die grond gebied wat seine is. Om Sy beloftes te bid is om saam met Hom te stem, dis herhaling van die Woord en ons almal weet watter krag lê daar in die Woord van God. Die hele aarde is geskep deur die Woord van God. Jy mag dalk wonder hoe dit werk dat ons God se beloftes in roep in ons lewens. Is dit nie dieselfde as “claim it and frame it” nie? Nee, gewis nie. “Claim it and frame it” is uitsluitlik my begeertes wat ek probeer om uit God uit te kry deur Sy arm te probeer draai. Ek weet in elkgeval nie hoe ‘n mens ooit kan dink dat Hy God se arm sal kan draai nie, wat ‘n belaglike gedagte. Nee, om God se beloftes te bid is juis om inlyn met Sy wil te bid en om sodoende sy koninkryk te vestig.

 Jy mag dalk ook vra hoekom dit dan nodig is dat ek iets moet bid wat God reeds gesê het Hy gaan doen. Is dit nie heeltemal onnodig nie, is dit nie neul om God te probeer kry om dit vinniger te doen nie, ens? Instede daarvan om dit te probeer verduidelik, kom ons kyk wat sê die Woord vir ons hieroor. In Jesaja 62:6-7 staan daar: “o Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!” (Ou vertaling). Genoeg gesê, God sê dit, daarom doen ek dit.

 Dawid bid in hierdie gedeelte dat God se beloftes vervul sal word. Hy verwys herhaalde kere na die belofte wat God gemaak het, m.a.w. Hy spreek uit wat die wil van God is. Dan bid hy dat hierdie belofte vervul sal word, m.a.w. dat God se koninkryk sal kom.

 Dawid se eie behoefte, voorsiening, vergifenis, leiding en bevryding

Wat ‘n openbaring, Dawid bid glad nie vir enige van hierdie nie. Waar is sy begeerte om die tempel te bou? Probeer hy miskien om God se arm te draai om hom tog toe te laat om die tempel te bou? Hy probeer nie eers om met sy menslike denke spesifikasies op God se belofte plaas nie. Jy ken mos die tipe, daardie gebede waar ek vir God sê hoe ek dink Hy Sy planne moet verwerklik en wanneer ek dink dit moet gebeur. Dis soos ‘n kind wat weet hy gaan ‘n geskenk vir sy verjaardag kry en dan sommer maande vooraf reeds begin skimp vir wat hy graag wil hê en, hy onderhandel met sy pa om dit voor sy verjaarsdag te kry.

 Mag ons ook soos Dawid reageer op God se beloftes. Mag ons belange eenvoudig verdwyn wanneer ons dink oor die grootheid en goedheid van God.

 Uitdaging vir die week: Probeer om hierdie week in jou gebed net vir God te verheerlik, Sy koninkryk te vestig en om Sy wil met jou hele hart te soek. Vergeet van “ek” en “myself” en fokus op God die Vader, Jesus Christus ons verlosser en die Heilige Gees die wonderlike trooster.

Advertisements
This entry was posted in Apologetic/Theology and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s